Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

bluszczyg
1154 cc8d 400
Reposted fromamberwaves amberwaves viawszystkodupa wszystkodupa
bluszczyg
8511 b42e 400
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa

October 20 2018

bluszczyg
7702 d8e5 400
Reposted frommsofall msofall viahash hash
bluszczyg
7637 1f65
Reposted fromnihilummm nihilummm viahash hash
bluszczyg
2715 4c97 400
Reposted frombluuu bluuu viasleepingsickness sleepingsickness
bluszczyg
1980 5288 400
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
bluszczyg
3853 e959 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz

October 19 2018

bluszczyg
7472 62f0 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

October 18 2018

bluszczyg
5938 f4e6 400
Reposted fromtfu tfu viaTamahl Tamahl
bluszczyg
Reposted fromheather heather viaTamahl Tamahl
bluszczyg
5979 3272 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaTamahl Tamahl
bluszczyg
6802 ed8d 400
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 16 2018

bluszczyg
bluszczyg
4253 c6d5 400
Reposted frompunisher punisher viawujcioBat wujcioBat
1248 e3fb 400

Norman Thelwell

Reposted fromkimik kimik viawujcioBat wujcioBat
bluszczyg
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
bluszczyg
0637 b0c0 400
Reposted fromtotal1ty total1ty viathetemple thetemple
bluszczyg
8605 3261 400
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
bluszczyg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl